PRIVACYVERKLARING

Huidverzorging E. Keller-Cremers
gevestigd aan Verbindingsweg 19 6573 BS BEEK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Verbindingsweg 19
6573 BS BEEK
0246843447
https//www.kellercremers.nl

E. Keller-Cremers is de Functionaris Gegevensbescherming van Huidverzorging E. Keller-Cremers. Zij is te bereiken op telefoonnummer 024-6843447.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Huidverzorging E. Keller-Cremers verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (hebt).
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huidverzorging E. Keller-Cremers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gegevens met betrekking tot uw gezondheid, voor zover noodzakelijk en relevant voor uw behandeling.
– Foto’s (i.v.m. PMU-behandeling)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huidverzorging E. Keller-Cremers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Grondslag: Uitvoeren overeenkomst, vitaal belang klant

Geautomatiseerde besluitvorming
Huidverzorging E. Keller-Cremers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidverzorging E. Keller  tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huidverzorging E. Keller-Cremers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW, algemene behandelingen, acnebehandeling en behandelingen met speciale apparatuur : 2 jaar
PMU: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Huidverzorging E. Keller-Cremers verstrekt geen persoonsgegevens aan derde.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huidverzorging E. Keller-Cremers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidverzorging E. Keller-Cremers.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Huidverzorging E. Keller Cremers Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Huidverzorging E. Keller-Cremers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huidverzorging E. Keller-Cremers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op 024-6843447.