Acnébehandelingen
Voor jongeren tot 18 jaar hanteren wij een gereduceerd tarief voor de basisbehandeling
* vergoeding door uw zorgverzekeraar voor acne behandelingen mogelijk.